Eszközbeszerzés a Vet-Med-Labor Zrt-nél

Diagnosztikai és edzéstervező okos rendszer fejlesztése versenylovaknak

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-0084

Pályázat nyertesének megnevezés: Vet-Med-Labor zRt.

(konzorciumvezető: MÓDUSZ OFFICE-HOLDING zRt., konzorciumtag: Vet-Med-Labor zRt.)

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-0084 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati program finanszírozásában valósul meg.

Elnyert támogatás:

Vet-Med-Labor zRt.: 68.983.724 Ft

A projekt tervezett kezdete: 2021.10.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.09.30.

A projekt célja egy olyan új technológia kidolgozása, amely a versenylovak tartását és versenyeztetését több szempontból is új mederbe tereli. A konzorciumban megvalósuló fejlesztésünk célja egy olyan sportélettani megközelítésű, innovatív edzésvezérlő rendszer fejlesztése, amelyre számos, a versenylóiparban hiánypótló szolgáltatás építhető. A projektidőszakban a kísérleti lovak tartása és tréningezése, a humán élsportolókhoz hasonlóan, közvetlen tudományos ellenőrzés alatt zajlik. A projekt során kidolgozni kívánt innovatív edzéstervezési támogatással szemben állított legfontosabb kitétel, hogy a gyakorlatban is kényelmesen alkalmazható legyen.

Világszerte ismert probléma, hogy a sporttudományi- és a versenyló-üzleti szféra együttműködése nem elégséges, a kutatóintézetek és egyetemek preferált kutatási irányai és az ipar kutatási igényei nincsenek összhangban. Jelen projekt során minden lovat valós körülmények között vizsgálunk, valós versenyszituációkban, és az eredmények sem csak élettani értékekben, hanem valós versenyeredményekben is mérhetők lesznek. A tudomány integrálása a lóverseny felkészítésébe olyan ugrásszerű teljesítményjavulást eredményezhet, ami érdekesebbé, élvezhetőbbé teszi a lóversenyt, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy új, eddig a lovas-életben nem szereplő tulajdonosokat és futtatókat vonzzon be a lóversenyiparba. A kifejlesztett jól átlátható informatikai háttér lényege, hogy a mért adatok automatikus elemzése alapján szöveges ajánlásokat tesz a ló aznapra tervezhető edzésintenzitását-, stressz szintjét- és egészségi állapotát illetően. A rendszer az ajánlásokat a nyugalmi szívfrekvencia-változékonyság (Heart Rate Variability – HRV) mérési eredményei és a rögzített napi terhelési pulzus- és sebességadatok alapján határozza meg. Ez az úgynevezett „HRV guidedtraining” módszer a humán élsportolók körében több sportágban elterjedt és széles körben alkalmazott technika.

 Tudományos publikációk és versenyrekordok sora bizonyítja, hogy a HRV adatok alapján meghatározott napi edzésintenzitással szignifikánsan jobb teljesítmény érhető el, mint előre megtervezett, vagy az edző megérzései és tapasztalata alapján vezetett edzéssel. Biciklisták, triatlonisták, úszók, de számos más ciklikus sportág képviselői is elégedetten használják a különböző HRV monitoring rendszereket, ami versenylovak esetében a már korábban is kifejtett befogadó-képtelenség miatt abszolút nem ismert lehetőség. A szoftver előképzettség nélkül, felhasználóbarát kimeneti megjelenéssel lesz használható, ami biztonságosabbá és hatékonyabbá teszi a versenyló-edzést még tapasztalatlanabb trénerek számára is.

  • Projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00562
  • Kedvezményezett neve: Vet-Med-Labor Állatorvosi Diagnosztikai Laborhálózat Zrt.
  • Projekt címe: Eszközbeszerzés a Vet-Med-Labor Zrt-nél
  • Támogatás összege: 8 311 740 Ft
  • Támogatás mértéke: 70 %
  • Tartalom: A projekt a terveknek megfelelően megvalósult. A projekt keretében beszerzésre került CFX Connect(tm) Real-Time PCR Detection System, valamint a HEF U410 Premium mélyhűtő készülék a hozzá kapcsolódó tartozékokkal együtt, illetve megvalósításra került az informatikai rendszerünk bővítése is melynek keretében  megvalósult a minta iktatás opció továbbfejlesztése az utórendelések könnyebb kezelésére, a webshop rendelések korszerűsítése, és a logisztikai alrendszer fejlesztése a futárrendelések optimalizálására. A megvalósítási időszak alatt fenntartottuk a vállalt létszámot.
  • Tényleges befejezési dátum: 2021.12.30.